Hymn

A poem by Paul Laurence Dunbar

O li'l' lamb out in de col',
De Mastah call you to de fol',
O li'l' lamb!
He hyeah you bleatin' on de hill;
Come hyeah an' keep yo' mou'nin' still,
O li'l' lamb!

De Mastah sen' de Shepud fo'f;
He wandah souf, he wandah no'f,
O li'l' lamb!
He wandah eas', he wandah wes';
De win' a-wrenchin' at his breas',
O li'l' lamb!

Oh, tell de Shepud whaih you hide;
He want you walkin' by his side,
O li'l' lamb!
He know you weak, he know you so';
But come, don' stay away no mo',
O li'l' lamb!

An' af'ah while de lamb he hyeah
De Shepud's voice a-callin' cleah--
Sweet li'l' lamb!
He answah f'om de brambles thick,
"O Shepud, I's a-comin' quick"--
O li'l' lamb!

Reader Comments

Tell us what you think of 'Hymn' by Paul Laurence Dunbar

comments powered by Disqus